TEHNIČKA OBRADA

 • 1. KORAKIzrada strukturalnog
  3D modela

 • 2. KORAKStrukturalna
  analiza i dizajn

 • 3. KORAKIzrada
  radioničkih crteža

 • 4. KORAKIzrada tehnološke
  dokumentacije

 • 5. KORAKIzrada
  planova montaže

 


FABRIKACIJA

 • 1. KORAKPlaniranje proizvodnje

 • 2. KORAKPeskarenje

 • 3. KORAKMehanička obrada/sečenje
  i bušenje

 • 4. KORAKIzrada sklopova

 • 5. KORAKZavarivanje

 • 6. KORAKFarbanje

 


MONTAŽA

 • 1. KORAKTransport

 • 2. KORAKMontaža

 • 3. KORAKPrimopredaja radova